Xử lý rác thải công nghiệp

Rác thải công nghiệp là gì ?

Rác thải công nghiệp là những vật dư thừa, không ai muốn tạo ra quanh các khu công nghệ, các xưởng máy, lò hay hầm mỏ.

• Nguyên nhân phát sinh rác thải công nghiệp:

– Phát sinh trong quá trình sản xuất, nguyên liệu thừa, phế phẩm…

• Tình trạng rác thải công nghiệp:

– Rắn, nền. dẻo
– Đủ màu sắt, hình dạng
– Có mùi tùy nguồn sản xuất.

• Lưu, chứa rác thải công nghiệp:

– Chứa trong kho có mái che
– Chứa trong thùng, túi chuyên dung.

• Vận chuyển rác thải công nghiệp:

– Xe chuyên dùng chống rò rỉ, phát sinh mùi (bùn dẻo, khô)

• Xử lý rác thải công nghiệp:

– Tập kết nhà máy, phân loại tận thu phế liệu.
– Chôn lắp hợp vệ sinh.

Xử lý rác công nghiệp Môi trường Việt:

Công ty xử lý rác công nghiệp Môi trường Việt chuyên thu gom, vận chuyển và xử lý rác CN. Nhận thu gom, vận chuyển và xử lý tại thành phố Hà Nội và địa bàn lân cận.

Nguồn gốc phát sinh rác công nghiệp: Phát sinh trong quá trình sản xuất, nguyên liệu thừa, phế phẩm…

Tình trạng rác công nghiệp: Rắn, nền. dẻo, đủ màu sắt, hình dạng, có thể phát sinh mùi tùy nguồn sản xuất.

Lưu, chứa rác công nghiệp: Chứa trong kho có mái che, chứa trong thùng, túi chuyên dụng.

Vận chuyển, xử lý rác công nghiệp:

  • Xe chuyên dùng chống rò rỉ, chống phát sinh mùi
  • Tập kết nhà máy, phân loại tận thu phế liệu.
  • Chôn lắp hợp vệ sinh hoặc tiêu hủy.

Ti sao phi cần đến công ty xử lý rác công nghiệp Môi trường Việt:

Về căn bản, rác công nghiệp không chứa các thành phần nguy hại, tuy nhiên vì rác công nghiệp phát sinh chủ yếu từ hoạt động sản xuất, nguyên liệu thừa, phế phẩm… nên ít nhiều rác công nghiệp có chứa các thành phần khó phân hủy trong môi trường tự nhiên, có mùi hôi, có nhiều tạp chất sau xử lý…làm ảnh hưởng tới sức khỏe con người, động vật và môi trường.

Trong Nghị định 38:2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu quy định rất rõ về việc quản lý và xử lý rác công nghiệp

Đồng thời theo Nghị định 155/NĐ-CP các mức phạt hành chính về hành vi gây ô nhiễm môi trường, không thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình kinh doanh, sản xuất có thể bị phạt tới 1.000.000.000 đồng đối với cá nhân và 2.000.000.000 đồng đối với tổ chức khi có hành vi tác hại nghiêm trọng đến môi trường tự nhiên.
Xe đạp totem
Ngoài ra, Công ty xử lý rác công nghiệp Môi trường Việt còn chuyên:

  • Vận chuyển, xử lý bùn công nghiệp.
  • Vận chuyển, xử lý nước thải công nghiệp.
  • Vận chuyển, xử lý rác thải xây dựng.
  • Vận chuyển, xử lý, hủy hàng quá date.
  • Tháo dỡ công trình, nhà xưở
  • Vận chuyển, xử lý các chất thải công nghiệp khác…

Cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm và hợp tác !