Xử lý chất thải công nghiệp

Dịch vụ xử lý hàng quá date

Hàng quá date thuộc loại chất thải công nghiệp.  Hàng quá date trong tiếng Anh thường dùng từ “Exp date” hay “expiration date” để ghi trên hàng hóa để chỉ thời hạn sử dụng của sản phẩm đó. Sau khi sản phẩm hết date mà không tiêu thụ được. Nhà sản xuất buộc phải xử lý, hoặc tiêu hủy nó. • Nguyên nhân phát sinh hàng quá date: – Phát sinh sau sản xuất, lưu kho quá hạng, hàng bị hư… • …

Xử lý rác thải công nghiệp

Rác thải công nghiệp là gì ? Rác thải công nghiệp là những vật dư thừa, không ai muốn tạo ra quanh các khu công nghệ, các xưởng máy, lò hay hầm mỏ. • Nguyên nhân phát sinh rác thải công nghiệp: – Phát sinh trong quá trình sản xuất, nguyên liệu thừa, phế phẩm… • Tình trạng rác thải công nghiệp: – Rắn, nền. dẻo – Đủ màu sắt, hình dạng – Có mùi tùy nguồn sản xuất. • Lưu, chứa rác thải …

Xử lý nước thải công nghiệp

Nước thải công nghiệp là gì ? Nước thải công nghiệp là nước thải được sinh ra trong quá trình sản xuất công nghiệp từ các công đoạn sản xuất và các hoạt động phục vụ cho sản xuất như nước thải khi tiến hành vệ sinh công nghiệp hay hoạt động sinh hoạt của công nhân viên  Nguyên nhân phát sinh nước thải công nghiệp: – Phát sinh trong quá trình sản xuất, súc rửa đường ống, nạo vét hố, bể …